Scout Center Swiss house

  • is the Center of scout group VAVÉHA České Budějovice
  • offers the accomodation opportunity near the city of Nové Hrady in South Bohemia
  • is situated in a beautiful landscape park Theresa's Valley (Terčino údolí)
  • offers useful equipment and rooms
  • if you do not know how to get to the Centre, please see the map and the possibilities of transport
  • Please contact the Center manager for the reservation or if you have any questions

 


Návrat Novohradského poutníka
V roce 2019 jsme realizovali projekt „Návrat Novohradského poutníka“, jehož cílem bylo znovu nastartovat dlouhodobou nabídku plnění podmínek Novohradského poutníka poskytnutím záznamníku k jeho plnění zdarma každému, v průběhu roku ubytovanému na základnách Švýcarský dům a Žumberk. Zároveň jsme pro zlepšení ubytovacích podmínek pro dětské oddíly a skupiny na základně Švýcarský dům provedli výměnu neúměrně opotřebených a již nevyhovujících matrací a výměnu a doplnění velkých kuchyňských hrnců.

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu “Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019”.


Přihlásit se