Pfandfinderstützpunkt Schweizerhaus

  • wird von der Pfandfindergruppe VAVÉHA Budweis betrieben.
  • ist eine Unterkunft inmitten schöner südbömischer Landschaft
  • wenn sie mehr heraufinden möchten - lesen sie die Beschreibung
  • um die Unterkunft zu finden, werfen sie einen Blick auf die Mappe.
  • um festzustellen, welcher Termin frei ist und um zu buchen, kontaktieren sie den Verwalter. Das gleiche gilt auch für alle anderen Fragen.

Návrat Novohradského poutníka
V roce 2019 jsme realizovali projekt „Návrat Novohradského poutníka“, jehož cílem bylo znovu nastartovat dlouhodobou nabídku plnění podmínek Novohradského poutníka poskytnutím záznamníku k jeho plnění zdarma každému, v průběhu roku ubytovanému na základnách Švýcarský dům a Žumberk. Zároveň jsme pro zlepšení ubytovacích podmínek pro dětské oddíly a skupiny na základně Švýcarský dům provedli výměnu neúměrně opotřebených a již nevyhovujících matrací a výměnu a doplnění velkých kuchyňských hrnců.

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu “Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019”.


Přihlásit se