Home Opravy a rozvoj

Stavím, stavíš, stavíme......

V loňském roce se podařilo zase obnovit pořádný kus vnějšího pláště starého Švýcarského domu, který je národní kulturní památkou. Byla to již třetí etapa prací po letech 2010, kdy byly vyměněny obě schodiště a 2012, kdy byly vyměněny pochůzné ochozy, opraveny dřevěné šindele na střeše a doplněny ukradené klempířské výrobky.

Loni byla na řadě roubená část stavby. V celé ploše z ní byly odstraněny nevhodné nátěry a po výměně některých dřevěných prvků byl proveden konzervační nátěr a pak vrchní nátěry. Veškeré práce probíhají na základě stanovisek odboru památkové péče a pod dohledem Státního památkového ústavu.

Dosud opravený kabát Švýcarského domu se nám moc líbí, ostatně to můžete ohodnotit i vy, ať už při návštěvě v Terčino údolí nebo z přiložených fotografií. Bez poskytnutí dotace z grantů Jihočeského kraje by se nám to jako spolku dětí a mládeže nepodařilo, takže veliký dík.

Na dokončení celkové obnovy zbývá oprava omítek zděné části včetně malby, repase hromosvodů, dokončení nátěrů šindelové střechy a dřevěných částí a pokud by byla síla a dostatek finančních prostředků i výměna nevhodného betonového chodníčku kolem objektu (na tu se chystáme již od roku 1994). Optimální by bylo vše zvládnout a dokončit v letošním roce. Uvidíme.

Riki

Obnova roubenky 2014


 
 


 
 


 
 


 
 

 


 
 

 

Přihlásit se