Home Provozní řád

Provozní řád

Všeobecné pokyny k ubytování

Při příjezdu


V době pobytu

Před odjezdem

S ohledem na samoobslužný režim objektu základny je úklid povinný pro každého návštěvníka či skupinu. Za úklid je vždy plně zodpovědná každá dospělá osoba, která provedla rezervaci či vedoucí. Neprovedení řádného úklidu nebo provedení v nedostatečné kvalitě může vést k tomu, že správce či jím pověřená osoba nechá objekt opakovaně uklidit, a to může být následně příčinou odmítnutí Vaší příští rezervace.

DOPORUČENÍ:
PŘI ZÁVĚREČNÉM ÚKLIDU JE NUTNO POČÍTAT MINIMÁLNĚ S DVOUHODINNOVOU REZERVOU

 

Krizové situace 

 


Přihlásit se